VR.jpg

פיתוח פלטפורמות טכנולוגיות

בניית אפליקציות

בניית אתרים ודפי נחיתה

בניית לומדות

בניית הדרכות ותרגילים במציאות מדומה VR

הדרכות, הכרה ושימוש בסיסי במחשב ובתוכנות הOFFICE בבית הלקוח