top of page
מטרת הקורס
קורס הדרכה טובה משלב לימודים תיאורטיים יחד עם תרגולים מעשיים שמטרתם בהקניית ידע וכלים לכל מי שמעוניין לעסוק בהדרכה ולשפר כישורים של עמידה מול קהל, שפת גוף, יישומי מחשב בהדרכה ועוד.

הקורס יתמקד בהדרכת עובדים בארגונים ומפעלים ומוכר כולו (5 מפגשים) עבור הארכת הכשירות לממוני בטיחות.


 

מטרת הקורס

640px-Gluehlampe_01_KMJ.png
Design Book
החומר הנלמד

החומר הנלמד

הדרכת בטיחות: המדריך וסגנונו, קהל יעד ומטרות ההדרכה.

סגנונות ושיטות הדרכה: פיתוח מיומנויות ותכנון מערך הדרכה.

המדריך: שפת הגוף והשפה המדוברת, הנחיית קבוצה. 

כשלים בהדרכה: טכניקות יעילות להתמודדות.

הצגת נושאים אפקטיבית בבטיחות ונושאים נוספים: פיתוח אמצעי המחשה.

הדרכה "חיה".

Business Meeting
paper-153317_1280.webp
משך הקורס

40 שעות - 5 מפגשים שבועיים.

הקורס מוכר כולו (5 מפגשים) להארכת הכשירות עבור ממוני בטיחות

משך הקורס

Clock
Image by Eric Rothermel
bottom of page