top of page
מטרת הקורס
החומר הנלמד

החומר הנלמד

רקע כללי, חוקים ותקנות

  היבטים משפטיים

  כימיה

  יסודות בטוקסיקולוגיה ובגהות תעסוקתית

  זיהוי והערכת סיכונים

  מערך טיפול במצבי חרום

Business Meeting
paper-153317_1280.webp

מטרת הקורס

משך הקורס

משך הקורס

Clock

24 שעות - 3 מפגשים שבועיים

ניתן לקיים את הקורס לקבוצות בבית הלקוח

Image by Eric Rothermel
640px-Gluehlampe_01_KMJ.png
Design Book

כל מקום עבודה שבו משתמשים או מחזיקים בחומרים מסוכנים מחויב בהיתר רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה.

לצורך קבלת ההיתר מחויב מקום העבודה להסמיך "אחראי רעלים" בארגון, שתפקידו להכיר את החומרים המסוכנים בהם נעשה שימוש בארגון ולהכין ולבקר על אופן העבודה עם אותם חומרים בארגון.

תפקידו של אחראי הרעלים חשוב גם בהגנה על העובדים בארגון ומניעת חשיפה לגורמי סיכון ולחומרים מזיקים וגם בהגנה על הסביבה מפני נזקים שעלולים להיגרם מעבודה לא נכונה עם חומרים מסוכנים.

בנוסף לאחראי הרעלים תפקיד מרכזי בשעת חירום בגלל הידע שלו לגבי אופן הטיפול ברעלים, אופן אחסונם, מאפייני הסיכון ואמצעי המיגון מפניהם.

קורס אחראי רעלים יכשיר את העובד להכיר באופן שוטף גם את החומרים המסוכנים איתם הוא עובד וגם את ערוצי המידע והכלים המעשיים לעבודה בהמשך עם חומרים שונים.

הקורס שמועבר במכון ד.י.מ מוכר כולו (3 מפגשים) להארכת הכשירות עבור ממוני בטיחות.

.

bottom of page